Sveriges matberedskap

Sedan 1990-talet har Sveriges självförsörjningsgrad sjunkit väldigt mycket och vi är beroende av import. Med en ökad självförsörjning blir vårt land mer robust. Under pandemin började privatpersoner att odla mer och nu när hotbilden mot Sverige har blivit större är det ännu fler som köper fröer och satsar på att odla ätbara grödor istället för blommor. Att kunna skörda som man sår har fått en tydligare mening nu. Synen på livet blir annorlunda om man inte vet hur morgondagen ser ut. Det finns till och med de som väljer att köpa vigselring för att gifta sig tidigare än beräknat på grund av hotbilden mot landet.

Små plantor i frösåddslåda